'0' AND `lang`='".$LANGUAGE."' ORDER BY `order` ASC"; $dzialy_2=mysql_query("$dzialy_1") OR die(mysql_error()); while(list($Mid,$Mgrupa,$Mtyp,$Mdostep,$Mtytul,$Mopis,$Mslowa,$Madres)=mysql_fetch_row($dzialy_2)) { if($Mgrupa>0) { $MENUPOD[$Mgrupa][$Mid]=array($Mtyp,$Mdostep,$Mtytul,$Mopis,$Madres); } else { $MENUNAD[$Mid][$Mgrupa]=array($Mtyp,$Mdostep,$Mtytul,$Mopis,$Madres); } # tworzenie tablicy slow kluczowych # $KEYWORDS .=$Mslowa.", "; } unset($Mid); unset($Mgrupa); unset($Mtyp); unset($Mdostep); unset($Mtytul); unset($Mopis); unset($Mslowa); unset($Madres); if(count($MENUNAD)>0) { while(list($k,$w)=each($MENUNAD)) { while(list($kA,$wA)=each($w)) { $MENU[$k][$kA]=$wA; if(count($MENUPOD[$k])>0) { while(list($kB,$wB)=each($MENUPOD[$k])) { $MENU[$k][$kB]=$wB; } unset($kB); unset($wB); } } unset($kA); unset($wA); } unset($MENUPOD); unset($MENUNAD); unset($k); unset($w); } # pokazywanie naglowkow, menu i kolumn # $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\"\""; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="\n"; include("_html_index/00-menu.html"); $html .="\n"; $html .="
"; $html .="
"; $html .=" \n"; $html .="
"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .=""; $html .="\"\""; $html .=""; $html .=""; $html .="\"\""; $html .=""; $html .=""; $html .="\"\""; $html .=""; $html .=""; $html .="\"\""; $html .=""; $html .="\"\""; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; # pokazywanie danych # if(isset($MENU[$HTACCESS['kategoria']][$HTACCESS['podkategoria']])) { # wybrana kategoria # $dzialA=$HTACCESS['kategoria']; $dzialB=$HTACCESS['podkategoria']; } else { # strona glowna # $dzialA=$INDEX; $dzialB=0; } # pokazuje srodek strony # if(isset($MENU[$dzialA][$dzialB])) { # tytul strony # $TITLE .=$MENU[$dzialA][$dzialB][2]; if($MENU[$dzialA][$dzialB][1]=="1" && $ACCOUNT['user-logged']<1) { # tylko dla zalogowanych # $html .="

".$T['004']."

"; $html .="

".$T['005']."

"; $html .="

".$T['006']."

"; } else { include("_html_index/02-podkategorie.html"); $html .="
"; $html .=" \n"; # OBRAZEK # # $html .=""; # $html .="\"\""; # $html .=""; $html .="
"; if($HTACCESS['item']>0) { # pojedynczy item # $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_1="SELECT `id`, `modul`, `format`, `czytano`, `tytul`, `slowa`, `tekst` FROM `sp_dane` WHERE `id`='".$HTACCESS['item']."' AND `akt`>'0' AND `lang`='$LANGUAGE' AND `dzialA`='$dzialA' AND `dzialB`='$dzialB' AND `dataA`<='".time()."' AND (`dataB`='0' OR `dataB`>='".time()."') ORDER BY `id` DESC LIMIT 1"; $pozycje_2=mysql_query("$pozycje_1") OR die(mysql_error()); if(list($Pid,$Pmodul,$Pformat,$Pczytano,$Ptytul,$Pslowa,$Ptekst)=mysql_fetch_row($pozycje_2)) { # tytul strony # $TITLE .=" - "; $TITLE .=$Ptytul; # tworzenie tablicy slow kluczowych # $KEYWORDS .=$Pslowa.", "; # dzialC # $dzialC=$Pid; include("_html_index/03-pojedynczy.html"); unset($dzialC); } else { # przekierowuje do braku dokumentu # header("Location: 404.html"); exit; } unset($Pid); unset($Pmodul); unset($Pformat); unset($Pautor); unset($Pczytano); unset($Ptytul); unset($Pslowa); unset($Ptekst); unset($PdataA); } else { # archiwum zgodne z formatem danych # switch($MENU[$dzialA][$dzialB][0]) { default: # 1 - archiwum danych - jesli jest wiecej niz jedna pozycja pokazuje archiwum, jesli mniej niz dwie pokazuje tylko jedna # $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_1="SELECT COUNT(`id`) FROM `sp_dane` WHERE `akt`>'0' AND `lang`='$LANGUAGE' AND `dzialA`='$dzialA' AND `dzialB`='$dzialB' AND `dataA`<='".time()."' AND (`dataB`='0' OR `dataB`>='".time()."') ORDER BY `id` DESC"; $pozycje_2=mysql_query("$pozycje_1") OR die(mysql_error()); list($Presult)=mysql_fetch_row($pozycje_2); if($Presult>1) { # archiwum danych # include("_html_index/04-archiwum.html"); } else { # pojedynczy item # $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_1="SELECT `id`, `modul`, `format`, `czytano`, `tytul`, `slowa`, `tekst` FROM `sp_dane` WHERE `akt`>'0' AND `lang`='$LANGUAGE' AND `dzialA`='$dzialA' AND `dzialB`='$dzialB' AND `dataA`<='".time()."' AND (`dataB`='0' OR `dataB`>='".time()."') ORDER BY `id` DESC LIMIT 1"; $pozycje_2=mysql_query("$pozycje_1") OR die(mysql_error()); if(list($Pid,$Pmodul,$Pformat,$Pczytano,$Ptytul,$Pslowa,$Ptekst)=mysql_fetch_row($pozycje_2)) { # tytul strony # $TITLE .=" - "; $TITLE .=$Ptytul; # tworzenie tablicy slow kluczowych # $KEYWORDS .=$Pslowa.", "; # dzialC # $dzialC=$Pid; include("_html_index/03-pojedynczy.html"); unset($dzialC); } else { # przekierowuje do braku dokumentu # header("Location: 404.html"); exit; } unset($Pid); unset($Pmodul); unset($Pformat); unset($Pautor); unset($Pczytano); unset($Ptytul); unset($Pslowa); unset($Ptekst); unset($PdataA); } unset($Presult); break; case "2": # 2 - paragrafy pokazuje wszystkie pozycje z opcjami do nich przypisanymi oraz z modulami # include("_html_index/05-paragrafy.html"); break; } } } } else { # przekierowuje do braku dokumentu # header("Location: 404.html"); exit; } # koniec srodka strony # # koniec pokazywania danych i kolejny html # $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\"\""; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="

"; $html .="".$T['002']." ".$SETTINGS['name-site'][$HTACCESS['jezyk']]."."; $html .="
"; $html .=$T['003']; $html .=" "; $html .="(s. ".$SETTINGS['mysql']." t. ".round(microtime()-$SETTINGS['loading'], 10).")"; $html .="

"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .="
"; $html .="\n"; $html .="\n"; $html .=""; $html .="projekty stron www"; $html .=""; # koniec # $pokazHtml .=stronaLayout(array("meta", "$TITLE", $KEYWORDS)); $pokazHtml .=$html; $pokazHtml .=stronaLayout(array("end")); unset($html); echo $pokazHtml; ?>